Slovníček pojmů

A

Algoritmus řazení
Vzorec ovlivňující pozici stránky ve výsledku vyhledávání některého internetového vyhledávače.

ALT text
Text, který se zobrazí po najetí myši nad obrázek nebo jako alternativa, pokud nelze obrázek zobrazit.

Anchor text
Text mezi párovou HTML značkou . Jinak také textový odkaz.

B

Backlink
Zpětný odkaz. Odkaz směřující z jiných webových stránek na konkrétní cílovou stránku.

Browser
Prohlížeč. Software používaný ke zobrazování webových stránek.

C

Cache link
Odkaz na kopii v archivu. Snímek stránky, jak vypadala při poslední návštěvě vyhledávačem. Kopie v archivu umožňuje prohlédnout si stránku i při nedostupnosti originálu (obsah se může mírně lišit).

Cloaking
Zobrazování rozdílného obsahu vyhledávačům a uživatelům.

CMS (Content Management System)
Systém správy obsahu, jinak také redakční systém.

Cookies
Krátké textové soubory zasílané Web serverem uživateli. Používají se k zapamatování specifických informací o uživateli.

CPC (Cost Per Click)
Cena za jedno kliknutí.

Crawler
Vyhledávací robot. Software používaný pro hledání a indexování URL adres na webu nebo intranetu.

Crawling
Proces, kterým vyhledávače sbírají stránky z webu.

CSS (Cascading Style Sheets)
Kaskádové styly. Šablony pomocí nichž se formátuje vzhled webové stránky. (nadpisy, odstavce, odkazy, ...).

CTP (Click Through Popularity)
Počet uživatelských kliknutí na odkaz ve výsledcích vyhledávání a doba setrvání na takto zobrazené stránce. Popularitu využívají některé vyhledávače pro zvýšení relevantnosti vyhledávání.

CTR (Click Through Rate)
Poměr počtu zobrazení a počtu kliknutí. Udává procento uživatelů, kteří kliknou na shlédnutý (zobrazený) odkaz nebo banner.

D

Doménové jméno
Textové jméno poskytované servery DNS (Domain Name Server) jednoznačně identifikující web. ("www.seo.euweb.cz").

Doorway stránky
Více stránek, jejichž jediným účelem je směrování na domovskou stránku a zlepšování její pozice ve vyhledávačích. Většinou neobsahují žádné užitečné informace.

Dynamické stránky
Stránky využívající např. Flash nebo Javascript, obsahující různé animace, obrázky, rámce, videa nebo dynamicky generované URL atd.

F

Frames
Rámce. Rozdělení obrazovky prohlížeče do více částí. Každý rámec je samostatná stránka.

Fulltextové vyhledávání
Vyhledávání v databázi s kompletním obsahem dokumentu. Neprochází se tedy jenom nadpisy nebo URL, ale vše.

G

Getter
Část Crawlera (vyhledávacího robota) zabezpečující stahování webových stránek pro pozdější indexaci.

H

HTML (Hypertext Markup Language)
Hypertextový značkovací jazyk používaný na webu pro tvorbu hypertextových dokumentů.

Hustota klíčového slova
viz. Keyword Density.

I

IBL (Inbound Link)
Příchozí odkaz. Odkaz směrovaný z jiné stránky na vaši.

Indexace
Proces přidávání obsahu stránek do vyhledávače.

Indexer
Část vyhledávacího robota, která se stará o ukládání webových stránek do databáze indexu.

K

Katalog
Web obsahující řadu odkazů na webové stránky s řazením do tématických oblastí.

Keyword
Klíčové slovo. Slovo zadávané do vyhledávacího pole vyhledávače, který hledá stránky obsahující toto slovo.

Keyword Density
Hustota klíčového slova. Podíl četnosti klíčového slova k celkovému počtu slov celého textu.

L

Linkbuilding
Zajišťování (výměna, nákup) zpětných odkazů.

Linkfarm
Odkazová farma. Stránky odkazující na sebe za účelem umělého zvýšení svojí popularity. Většinou spolu nemají obsahově nic společného.

O

OBL (Outbound Link)
Odchozí odkaz. Odkaz směrovaný z vaší stránky na jinou.

P

PPC (Pay Per Click)
Platba za kliknutí. Platí se až po kliknutí uživatelem na daný odkaz.

R

Ranking System
Systém hodnocení webových stránek. Obvykle podle počtu a kvality odkazů směřujících na danou stránku.

Robots.txt
Textový soubor, který sděluje robotům (Crawler), které adresáře webu lze a nelze procházet.

ROI (Return Of Investment)
Návratnost investic.

S

SE (Search Engine)
Vyhledávač. Software stahující a indexující webové stránky do databáze, ve které umožňuje uživatelům vyhledávat pomocí dotazů.

SEM (Search Engine Marketing)
Obchodování založené na internetových vyhledávačích.

SEO (Search Engine Optimization)
Optimalizace pro vyhledávače.

SERP (Search Engine Results Page)
Stránka s výsledky vyhledávání.

Stemming
Skloňování. Při hledání určitého výrazu budou nalezeny i různé varianty. Např při zadání výrazu "Navštívit" budou nalezeny i výrazy "Navštívil". Odvozený tvar má ale nižší váhu, než hledaný výraz.

T

Traffic
Návštěvnost. Počet uživatelů, kteří navštíví webovou stránku.

U

URL (Uniform Resource Locator)
Jednotné označení zdroje. Adresa stránky na internetu složená z přístupového protokolu ("http://, ftp://"), doménového jména ("www.seo.euweb.cz") a cesty na cílovém serveru ("www.seo.euweb.cz/?q=slovnicek-pojmu").

V

Vyhledávač
viz. Search Engine.

Z

Zpětný odkaz
viz. Backlink.