SEO audit

Na rozdíl od SEO analýzy, která poskytuje přehled základních chyb Vašeho webu, SEO audit jej podrobně rozebere. Pro kvalitní optimalizaci Vašeho webu pro vyhledávače je potřebný důkladný SEO audit. Pokud audit neuděláte kvalitně, pak ani nemůžete zjistit chyby Vašeho webu a tím ani nevíte, jak jej optimalizovat pro vyhledávače.

SEO audit při vývoji webu

Pokud web ještě nemáte, ale je již ve vývoji, pak je vhodný čas nechat si zpracovat SEO audit. Ušetříte si tím jak čas, tak i náklady pro další optimalizaci, která by jistě musela následovat, abyste se mohli dobře umísťovat na dané fráze, klíčová slova, ve vyhledávačích.

Co vše by měl SEO audit obsahovat

Mezi nejdůležitější část SEO auditu patří rozbor klíčových slov. V rozboru klíčových slov je důležitá i Vaše spolupráce, resp. představa, na přibližně jaké fráze by měl být Váš web optimalizován. Ve spolupráci s Vámi tedy v SEO auditu dostanete přehled klíčových slov (frází), jak jsou vyhledávaná, a také návrh, na která klíčová slova, případně jejich synonyma, je vhodné web optimalizovat. Správný návrh klíčových slov nejen že pomůže dostat Vaše stránky na lepší pozice ve vyhledávačích, ale i zvýší Vašemu webu návštěvnost, a tím i Váš výdělek.

Další částí SEO auditu je rozbor struktury uspořádání Vašeho webu. Ke kvalitní optimalizaci patří nejen kvalitní obsah, ale i správné rozvržení a provázání webových stránek a přehledný a nejlépe bezchybný zdrojový kód.

Jak již bylo zmíněno, pro optimalizaci pro vyhledávače je důležitý i kvalitní obsah. Ovšem i u obsahu záleží na tom, kde jsou daná klíčová slova umístěná a jaká je jejich hustota na konkrétní stránce.

Off-page faktory

Dosud ude byly zmiňovány tzv. on-page faktory, tedy faktory, které ovlivňují optimalizaci pro vyhledávače, a tak i umístění v nich, ze samotných webových stránek. K další důležité části SEO auditu patří rozbor a rozvoj off-page faktorů.

Off-page faktory ovlivňují pozice Vašich webových stránek ve vyhledávačích tak, že nejsou zobrazeny přímo na Vašem webu, ale jsou mimo něj. Mezi off-page faktory patří zpětné odkazy na Váš web, registrace do katalogů, případně PPC kampaně. V SEO auditu by se mělo objevit porovnání off-page faktorů s Vaší konkurencí a měl by zaznít návrh na zvýšení efektivity off-page faktorů.

Na závěr SEO auditu by mělo zaznít celkové resumé všech potřebných úprav a návrhů na optimalizaci Vašeho webu pro vyhledávače.

V příštím článku se budeme věnovat linkbuildingu.