Jak zlepšit návštěvnost vašich stránek - popis postupu

V dnešním článku si popíšeme obecný postup potřebný ke zlepšení pozice vašich stránek ve vyhledávačích a zvýšení jejich návštěvnosti.

Pokud to s optimalizací vašeho webu myslíte vážně, pak můžete použít následující postup:

Základním krokem ke zjištění skutečného (výchozího) stavu vašeho webu je SEO audit, na základě kterého lze posoudit, jak jsou na tom vaše stránky z hlediska optimalizace pro vyhledávače, a současně i objevit chyby, které brání vašemu webu v dosažení předních pozic.
Z auditu byste se měli dozvědět, jaká je pozice vašich stránek ve vyhledávačích, jaké chyby se na nich objevují, co je možné udělat pro zlepšení, jakou práci ve skutečnosti odvedl tvůrce stránek, a pokud využíváte placené kampaně, zda jsou prostředky vámi vynakládané efektivně využívány.
SEO audit by měl zahrnovat analýzu pozic ve vyhledávačích na obvyklá, vašemu webu relevantní, klíčová slova, analýzu a seznam chyb vašeho webu bránících v optimalizaci pro vyhledávače a znemožňujících vyhledávačům maximální přístupnosti k vašemu webu a dále analýzu přístupu návštěvníků (odkud přicházejí, sezónní změny). Součástí SEO auditu by měl také být návrh potřebných změn pro váš web včetně cenové kalkulace nákladů (pokud je možná).

Pokud po shlédnutí auditu usoudíte, že vaše stránky opravdu potřebují optimalizovat a nejste schopni si sami tyto změny realizovat, protože buď nevíte, jaké změny máte provést, nebo jakým způsobem jich dosáhnout, pak by měla následovat SEO analýza.
Narozdíl od auditu, SEO analýza obsahuje detailní přehled, co je potřeba na vašem webu upravit a na co se zaměřit, aby bylo možné dosáhnout maximální úspěšnosti v optimalizaci.
V SEO analýze je potřeba se zaměřit na rozbory vhodných klíčových slov, struktury webu a jeho obsahu, porovnání s vaší konkurencí, off-page faktorů (zpětné odkazy, registrace v katalozích, ...), off-page faktorů v porovnání s konkurencí, návrh změn on-page faktorů (title, nadpisy,?). Výsledkem by měl být konkrétní plán změn, které je třeba učinit, aby bylo možné dosáhnout co nejlepších výsledků.

Jestliže máte hotový SEO audit a analýzu, můžete přistoupit k samotné realizaci, která spočívá v navrhnuté optimalizaci vašeho webu, jako je např. změna titulků, nadpisů, URL a pod. Po provedení těchto změn a na základě vašich předchozích požadavků a SEO analýzy se nyní můžete začít věnovat linkbuildingu nebo PPC kampani.
Linkbuilding neboli budování zpětných odkazů spočívá ve výměně zpětných odkazů s jinými weby. Aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků, je dobré zvolit vhodné weby. Vhodné weby jsou takové, které mají relevantní obsah vašemu webu. PPC kampaň neboli reklamní kampaň ve vyhledávačích slouží k cílené reklamě vašich stránek, pomocí které k vám lze směrovat zákazníky.

To je zatím vše, co se týče popisu postupů optimalizace pro vyhledávače. V příštích dílech se budeme zabývat konkrétními kroky a vysvětlíme si jednotlivé metody.